Adresgegevens

Boomsluiterskade 299
2511 VJ Den Haag

Apotheek de Volharding
Uw bezorgapotheek!

Compliment of klacht

Heeft u een compliment?

Geef ons uw mening! Het is niet alleen prettig om een compliment te ontvangen, maar ook om er één te geven! U kunt uw waardering kenbaar maken in de apotheek of een beoordeling achterlaten op: Klik hier

Heeft u een klacht?

Apotheek de Volharding onderwerpt zich aan verschillende controles om fouten en problemen te voorkomen. Niettemin kan het voorkomen dat u denkt dat wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan. In dat geval nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Als we niet op de hoogte zijn van uw ontevredenheid, kunnen we geen actie ondernemen om uw klacht te verhelpen.

Bespreek de klacht met uw apotheker

Ook als u een klacht heeft over een medewerker van de apotheek, kunt u dit bespreken met de apotheker. Het is belangrijk dat de apotheker op de hoogte is van uw ontevredenheid, omdat anders de klacht niet opgelost kan worden. Wacht niet te lang met het indienen van uw klacht, omdat het dan moeilijker wordt om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Voor meer informatie: https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/klachten-over-uw-apotheek

Klachtenfunctionaris

Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke partij en zal niet oordelen of partij kiezen. Alles wat u vertelt aan de klachtenfunctionaris is vertrouwelijk en de klachtenfunctionaris kan bemiddelen om samen met u tot een oplossing te komen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via bemiddelingapotheken@kpnmail.nl of via 06 22 92 16 49.

Geschillencommissie

Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Deze commissie zal een uitspraak doen over uw klacht. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal de apotheker advies krijgen om herhaling te voorkomen. Mocht u schade hebben opgelopen, dan kunt u bij de geschillencommissie een verzoek indienen voor een schadevergoeding. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft. Voor meer informatie: website Geschillencommissie Openbare Apotheken